Tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2067
Chiều ngày 8/3, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự còn có ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở Xây dựng có cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2013 – 2019, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 10.090 căn nhà (xây mới 7.206 căn; sửa chữa 2.884 căn). Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, nhiều căn nhà dột nát, bán kiên cố của hộ gia đình người có công được khang trang, an toàn hơn; tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nhà ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, theo số liệu rà soát, báo cáo của địa phương có phát sinh thêm khoảng 5.389 đối tượng cần được hỗ trợ nhà ở (gồm: xây mới 1.687 căn; sửa chữa 3.702 căn) trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; ước tính kinh phí hỗ trợ là 176,9 tỷ đồng.

Chủ trì hội nghị

Theo số liệu triển khai thực hiện đề án từ 2021 - 2022, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh là 1.943 căn (xây mới 843 căn; sửa chữa 1.100 căn). Tổng kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo đề án là 69,65 tỷ đồng; đã phân bổ đủ cho các địa phương, đạt 100%.

Đến tháng 12/2022, đã xây dựng hoàn thành là 1.821/1.943 căn (đạt 93,72%; xây mới 761 căn, sửa chữa 1.060 căn), giải ngân kinh phí xây dựng trên 64,5 tỷ đồng (đạt 92,68%).

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các huyện Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú đã có những tham luận liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đề án tại địa phương.

Theo đó, ông Dương Hùng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè cho biết, trên địa bàn huyện 10 năm qua đã triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 1.320 căn nhà. Trong đó, thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ là 1.206 căn (xây mới 749 căn; sửa chữa 457 căn) với tổng kinh phí là trên 46 tỷ đồng; Quyết định số 2100/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh là 114 căn (xây mới 52 căn; sửa chữa 62 căn) với tổng kinh phí là trên 4,1 tỷ đồng. Theo danh sách phê duyệt đạt 98,28%.

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội thông tin thêm, Trà Vinh hiện có 64.528 người có công với cách mạng (chiếm tỷ lệ 6,39% so với tổng số dân) được ghi nhận, tôn vinh, hưởng trợ cấp ưu đãi của Đảng, nhà nước và sự chăm lo của các ngành, các cấp và nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 3 đơn vị thực hiện tốt Đề án là huyện Cầu Kè, Trà Cú, Châu Thành. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn xã hội cùng tham gia chung tay góp sức thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công, triển khai phong trào đền ơn đáp nghĩa một cách nhân văn, sâu rộng và mạnh mẽ.

Quốc Bình

Tin khác