Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 6316
Chiều ngày 9/3, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) tỉnh tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 938.443 người tham gia BHYT, tỉ lệ bao phủ 92,13% dân số (đạt 97,33% chỉ tiêu Thủ tướng Chỉnh phủ giao và bằng 102,27% chỉ tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao).

Đối với BHXH, toàn tỉnh hiện có 87.763 người tham gia (tăng 3.375 người so với năm 2021), chiếm 16,89% lực lượng lao động và bằng 106,99% chỉ tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trong đó, có 67.962 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 13,08% lực lượng lao động; 19.801 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 3,81%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 60.861 người, chiếm 11,71% lực lượng lao động.

Theo đánh giá, tỉ lệ người tham gia BHYT hộ gia đình tăng cao so với năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách và là tiền đề quan trọng để phát triển người tham gia BHYT một cách bền vững. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu hồi phục lại và từng bước đi vào hoạt động, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN  tăng so với năm 2021.

Tuy việc phát triển người tham gia BHYT thực hiện đạt, song vẫn còn một số tồn tại. Tỉ lệ bao phủ BHYT của tỉnh chưa thực sự bền vững, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách. Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT có dấu hiệu giảm, do nhiều gia đình khó khăn về tài chính, không kịp thời tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, số lao động tham gia BHXH cũng có xu hướng giảm vào những tháng cuối năm. Việc khai thác mới người tham gia BHXH bắt buộc qua dữ liệu thuế, dữ liệu đăng ký kinh doanh hiệu quả không cao. Nhiều cơ sở sản xuất gia công trên địa bàn tỉnh sử dụng nhân công không ký hợp đồng dẫn đến khai thác người tham gia còn hạn chế.

Trong năm 2023, Nghị quyết Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH chiếm 21,72% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm 4%. Bảo hiểm thất nghiệp chiếm 13,75% lực lượng lao động. Tỉ lệ bao phủ BHYT so với dân số đạt 94,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc dự đoán sẽ gặp phải trong thời gian tới; đồng thời, bàn bạc những giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN, quyết tâm thực hiện đạt những chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long Huỳnh Công Tín phát biểu tham luận.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị BHXH tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo) tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu, nghiên cứu bổ sung vào giải pháp hướng tới. Đồng thời, ông yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay từ đầu năm. BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương tăng cường tuyên truyền, đối thoại chính sách để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp các đơn vị đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tâm huyết, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.

Phương An

Tin khác