Sẽ thành lập tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công
Lượt xem: 2155
Sáng ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
 

 

Quang cảnh tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 4.714,3 tỷ đồng. Đến ngày 28/4/2023, tỉnh đã giải ngân 911,817 tỷ đồng, đạt 19,3% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 22,2% kế hoạch). Có 15 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (19,3%).

Năm 2023, tỉnh có 26 dự án khởi công mới. Trong đó, 9 dự án thiết kế 1 bước ( hiện có 3 dự án đang thi công; 4 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công; 2 dự án đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu); 15 dự án thiết kế 2 bước (hiện có 1 dự án đang thi công; 3 dự án đang lựa chọn nhà thầu; 8 dự án đang thiết kế bản vẽ thi công, 2 dự án lựa chọn nhà thầu thiết kế, 1 dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh) và 2 dự án khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị đầu tư báo cáo về tiến độ cũng như các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa để giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu; lựa chọn những đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn để tiết kiệm thời gian hoàn thành dự án. Qua đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành địa phương cần nhanh chóng thành lập các tổ kiểm tra giúp việc để hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo điều hành, quản lý công tác xây dựng cơ bản, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ngân Linh

Tin khác