Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Lượt xem: 2361
Chiều ngày 5/5, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức phiên họp thông qua nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì phiên họp.
 

 

Quang cảnh cuộc họp

 Đến dự phiên họp có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án tỉnh.

Đây là kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; chất vấn, thảo luận, đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Theo chương trình được thông qua, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm. Xem xét  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023... và một số báo cáo khác về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2022, kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022....

Đồng thời, theo dự kiến, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua trên 20 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết về: Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết ban hành nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết về phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù (các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) năm 2023... và một số nghị quyết quan trọng khác.

Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3 ngày: 12, 13 và 14/7/2023 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh.

Cũng theo kế hoạch được thông qua, chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 15/5 đến ngày 29/5/2023 ở các địa phương trong tỉnh.

 

Ông Kim Ngọc Thái phát biểu tại phiên họp

 Phát biểu tại phiên họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Kỳ họp này với nội dung khá lớn là xem xét, thông qua 19 báo cáo, gần 30 nghị quyết, do đó các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh cần phối hợp chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, báo cáo đúng theo thời gian quy định, không tổ chức phiên chấn vấn và lưu ý công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

                                         Phượng Khánh

 

Tin khác