Nội dung trọng tâm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và các hoạt động hướng tới kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2327
Ngày 19/04/2023, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Thông báo 2212/TTKQH-TK triệu tập Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 5 sẽ được khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và lần đầu tiên Quốc hội bố trí thành 2 đợt tập trung tại một kỳ họp. 
 

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đó, ở đợt 1, Quốc hội sẽ họp từ ngày 22/5/2023 đến ngày 10/6/2023 và đợt 2, Quốc hội sẽ tiến hành họp từ ngày 19/6/2023 đến ngày bế mạc, dự kiến là ngày 23/6/2023. Khoảng thời gian từ ngày 11/6/2023 đến ngày 18/06/2023, Quốc hội sẽ nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Công tác lập pháp

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, gồm có: 1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); 2. Luật Đấu thầu (sửa đổi); 3. Luật Giá (sửa đổi); 4. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi); 6. Luật Phòng thủ dân sự; 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và 8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 Đồng thời, Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến đối với 8 dự án luật: 1. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); 2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); 3. Luật Nhà ở (sửa đổi); 4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); 5. Luật Viễn thông (sửa đổi); 6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 7. Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và 8. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét thông qua 2 Nghị quyết: 1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; 2. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Hình ảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Ảnh: quochoi.vn)

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác

Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Ngoài ra, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thực hiện quy trình công tác nhân sự và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hướng tới kỳ họp

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp và để Kỳ họp thứ 5 đạt kết quả tốt, phát huy vai trò của từng đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh tập trung  triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành tại địa phương, trọng tâm đối với một số nội dung như: việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai (năm 2013); công tác triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi; việc đầu tư xây dựng và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (Bệnh viện 700 giường), công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ trong lực lượng ngành y tế; công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; việc xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách...

Quang cảnh Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri ngành công thương và xây dựng tỉnh Trà Vinh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, tổ chức giám sát trực tiếp tại địa phương 3 chuyên đề theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội (1 chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022) và Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2 chuyên đề bao gồm: (i) Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và (ii) việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021).

Thứ ba, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Đoàn Giám sát số 2 của Quốc hội làm việc tại tỉnh Trà Vinh đối với chuyên đề giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ tư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị đối với 8 dự án Luật trình Quốc hội thông qua và 8 dự án Luật cho ý kiến tại kỳ họp; chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề (với ngành công thương và ngành xây dựng và với cử tri là công nhân lao động) và 4 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trên địa bàn các huyện: Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tổng hợp báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; đồng thời, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Thứ năm, tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tích cực tham gia hoạt động giám sát, tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, cho ý kiến 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức.

Cụ thể: Tham dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, bổ sung 6 tháng đầu năm 2023; thẩm tra Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Hội nghị lấy ý kiến đối với dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Hội nghị, bồi dưỡng “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”; Hội nghị tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nghe các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của ngành, địa phương; Hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 5; tổ chức thăm, tặng quà cho đại biểu Quốc hội các khóa và các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh nhân dịp Chôl Chnam Thmây năm 2023.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành Công Thương và ngành Xây dựng trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trúc Phương)

Thứ sáu, tổng hợp phiếu chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội theo quy định và tổ chức cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu được gửi trên App Quốc hội (từ ngày 02/5/2023) bao gồm tài liệu chính thức của Kỳ họp và tài liệu tham khảo. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn dành thời gian cho ý kiến về dự kiến chương trình Kỳ họp và gửi ý kiến về Tổng Thư ký Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, tại Kỳ họp thứ 5, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tích cực nghiên cứu tham gia phát biểu ý kiến trong công tác xây dựng pháp luật; xem xét những vấn đề quan trọng khác của đất nước. Đặc biệt, là chuyển đến diễn đàn Quốc hội những băn khoăn, bức xúc của cử tri tỉnh nhà để Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

Kiến Quốc

Tin khác