Trà Cú cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới
Lượt xem: 2228
Sáng ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Trà Cú.
 

 

Quang cảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Trà Cú báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, huyện NTM. Đến nay Trà Cú có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM (Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang), 2 xã đạt 17/19 tiêu chí xã NTM, 4 xã đạt 16 tiêu chí xã NTM và 6 xã đạt 15 tiêu chí xã NTM.

Đối với xã NTM nâng cao, xã Ngọc Biên đã đạt 15/19 tiêu chí, xã Đại An đạt 12/19 tiêu chí, xã Tập Sơn đạt 13/19 tiêu chí và xã Long Hiệp đạt 7 tiêu chí. Về đô thị văn minh, đến nay, thị trấn Định An đạt 7/9 tiêu chí, thị trấn Trà Cú đạt 8/9 tiêu chí.

Đối với tiêu chí huyện NTM, đến nay đạt 4/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi và phòng chống thiên tai), tiêu chí 4 (Điện).

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao và huyện NTM tại Trà Cú, nhất là tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tích cực hỗ trợ địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao và huyện NTM. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cử đầu mối hỗ trợ huyện Trà Cú trong thực hiện tiêu chí số 11 (Nghèo đa chiều). Huyện Trà Cú cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí, trong đó cần lưu ý nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ngân Linh

Tin khác