Thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023
Lượt xem: 2249
Sáng ngày 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để thông qua một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; Nguyễn Trung Hoàng; Nguyễn Quỳnh Thiện; đại diện Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
 

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Y tế trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Sở Tư pháp trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết  về việc quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình 2 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Sở Nội vụ trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công an tỉnh trình 3 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Riêng đối với 2 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2023 và dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù (các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) vào kỳ họp lần sau sẽ trình thông qua.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung 9 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của các sở ngành. Bên cạnh đó, ông đề nghị các sở, ngành địa phương tham mưu văn bản cần tuân thủ thời gian, đặc biệt, cần đầu tư tìm hiểu kỹ các văn bản liên quan để việc ban hành các Tờ trình và Nghị quyết chặt chẽ hơn, hạn chế những sai sót trong quá trình ban hành. Đối với các đơn vị chưa hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để trình tại cuộc họp này cần khẩn trương  hoàn thiện và gửi về UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Quốc Bình

Tin khác