Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 2110
Chiều ngày 29/5,  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan.
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, đến nay Trà Vinh đã cơ bản đạt 5/8 nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các nội dung đạt được là: (1) có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (2) có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; (3) có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua; (4) có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; (5) đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người.

Tỉnh còn 3 nội dung chưa đạt là: (1) có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (2) có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; (3) chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên.

Theo đánh giá, trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, một số xã vẫn còn một số khó khăn trong việc nâng chất theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 nên cần thêm thời gian và kinh phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá kết quả triển khai định kỳ theo tuần hoặc tháng để kịp thời nắm bắt được những ưu điểm, khuyết điểm ở từng lĩnh vực. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần có kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Ngân Linh

Tin khác