Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra
Lượt xem: 2316
Ngày 30/5, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ tọa hội nghị. Dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh cùng cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả rất đáng phát huy. Cụ thể như các chỉ tiêu liên quan công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đều thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt so với Nghị quyết đề ra.

Lực lượng Công an luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và Nhân dân tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm; là lực lượng tuyến đầu, chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đáng phát huy là đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã nỗ lực xuyên suốt ngày, đêm, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; tiên phong, đi đầu trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ đó đem lại nhiều tiện ích đối với doanh nghiệp và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, đóng góp đối với dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; chia sẻ những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Đồng thời, thống nhất cao với 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là phương châm hành động: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả nửa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công an tỉnh, góp phần tích cực cùng đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đầy đủ Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an tỉnh; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chuyên đề toàn khóa, từng năm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương và trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"…

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thống nhất cao về ý chí, hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an Trà Vinh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tham mưu ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an  nhân dân hằng năm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các băng, nhóm, tổ chức tội phạm. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức diễn tập thành công khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023, tăng cường phối hợp giữa 3 lực lượng trong triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, góp phần phục vụ việc xây dựng xã hội số, Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ tọa hội nghị đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ phải thật sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành, gương mẫu và thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh và của các đảng bộ, chi bộ đề ra, chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công an nhân dân; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, các văn bản có liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là nhanh chóng xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án thành phần và kế hoạch công tác trọng tâm về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong trình hình mới; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp trọng tâm đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động của các thế lực thù địch, đấu tranh, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và các vụ cháy, nổ; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác Công an; tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt chỉ tiêu được giao, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, xây dựng chính quyền điện tử và xã hội số ngày càng phát triển.

Hồ Giang

 

Tin khác