Đảng ủy Quân sự tỉnh Trà Vinh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 1791
Sáng ngày 31/5, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 

 

Chủ tọa hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9, lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các đồng chí ĐUQS tỉnh, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan trực thuộc, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp huyện... Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Trương Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư ĐUQS, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Cụ thể hoá ban hành 3 đề án, 1 chương trình, 5 chỉ thị, 7 kế hoạch và tổ chức sơ, tổng kết 11 văn bản quan trọng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; quan tâm xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, sở chỉ huy diễn tập KVPT. Xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú, Cầu Kè, Càng Long; diễn tập 52 cuộc chiến đấu phòng thủ cấp xã... Các cuộc diễn tập đều đúng nội dung, sát thực tế ở từng địa phương, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh vượt chỉ tiêu nghị quyết. Công tác tuyển quân có nhiều đổi mới, trong nửa nhiệm kỳ qua đã tuyển chọn và giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đúng luật và đề án tỉnh, trong đó đảng viên chiếm 28,3% trong dân quân tự vệ và 15,68% trong lực lượng DBĐV. Chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc; phát triển mới 33 đảng viên trong lực lượng thường trực, đạt 66% chỉ tiêu, 433 đảng viên trong DQTV đạt 81,7% nghị quyết nhiệm kỳ và 137 đảng viên trong DBĐV đạt 60,9%.

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 02 và 03 của Chính phủ về công tác phối hợp với các lực lượng, qua đó trong nửa nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát trên 63 nghìn cuộc với trên 183 nghìn lượt đồng chí tham gia, qua đó xử lý kịp thời các  tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Quán triệt thực hiện nghiêm quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nhiệm kỳ ĐUQS tỉnh về “nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Công tác đề bạt, nâng lương, điều động, bổ nhiệm đúng nguyên tắc, quy trình; công tác chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động kiểm tra giám sát và phối hợp cấp uỷ địa phương kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đạt 100% kế hoạch hàng năm. Bên cạnh đó, hàng năm tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức hành quân dã ngoại được 110 cuộc, có trên 14 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ký kết giúp 27 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nhận đỡ đầu 2 xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang và xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải. Tổ chức Tết quân - dân các cấp chu đáo, chặt chẽ. Tổng kinh phí vận động trên 80 tỷ đồng. Qua đó xây tặng 27 căn nhà đồng đội, tình đồng đội, nhà tình nghĩa; hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà cho gia đình chính sách và lực lượng DQTV, DBĐV... 

Quang cảnh hội nghị

 Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; báo cáo kết quả lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Quân sự tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại biểu thảo luận, cơ bản thống nhất với kết quả kiểm điểm đánh giá cũng như dự thảo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu lãnh đạo nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ĐUQS tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, nhưng tập thể ĐUQS tỉnh đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hàng năm đề ra; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác hậu cần kỹ thuật được tiến hành đúng kế hoạch. Đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ  của LLVT tỉnh. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và công tác xây dựng đảng được duy trì có nền nếp, có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Kết quả nửa nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo đạt 14/14 chỉ tiêu đề ra hàng năm và 4/5 chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ đã thực hiện đạt trên 50%....

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh  những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế nhất định, qua đó Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt cho công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ vào cuối tháng 6 năm 2023 của tỉnh. Làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện diễn tập, tập trung lực lượng cao nhất cho xây dựng khu căn cứ chiến đấu trong diễn tập. Tổ chức động viên lực lượng dự bị động viên đúng luật, đúng quy định, huấn luyện đầy đủ các nội dung, tham gia thực binh đảm bảo an toàn. Chủ động giúp đỡ các sở, ban, ngành đoàn thể xây dựng các văn kiện và chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Cầu Ngang và xã Thuận Hòa chặt chẽ, nghiêm túc. Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho huyện Duyên Hải vào quý III/2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy- UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2020 - 2025 và các đề án có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham gia ý kiến đối với các chương trình, dự án, quy hoạch phát triển KT-XH ở địa phương; thực hiện tốt chủ trương phát triển KT-XH gắn kết với kế hoạch xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của tỉnh, huyện; triển khai xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh gắn với bảo đảm phòng thủ dân sự. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng theo Nghị định số 02, 03 của Chính phủ; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, chủ động làm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xử lý kịp thời, kiên quyết, các vụ việc. Phối hợp ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH. Tổ chức huấn luyện các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo an toàn. 

 Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt”, “Tết quân-dân”, phong trào LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo... Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, không để phần tử xấu lôi kéo, kích động; tích cực giúp đỡ nhân dân giảm nghèo, phát triển kinh tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cần chú trọng nâng cao chất lượng việc học tập các nghị quyết, nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, gắn với nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu; giữ vững các đại đội có quân và chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy.

                                                                                                                        Hữu Hiệp  

 

Tin khác