Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 1638
Chiều ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì cuộc họp BCĐ để nghe báo cáo tiến độ giải ngân các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
 

 

 

Đại biểu dự họp

Năm 2023, tỉnh được Trung ương phân bổ 468,6 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình MTQG. Tỉnh đã phân bổ 215,8 tỷ đồng vốn đối ứng để thực hiện các Chương trình MTQG. Nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân năm 2022 là 147,9 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân vốn đến ngày 10/6/2023 là 103,4 tỷ đồng, đạt 12,3%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 62,5 tỷ đồng, đạt 13,3%; vốn ngân sách tỉnh đối ứng giải ngân là 34,4 tỷ đồng, đạt 15,9%; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 6,5 tỷ đồng, đạt 6,2%. Ước kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước đến hết năm 2023 là 676,6 tỷ đồng, đạt 80,6%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Văn Hòa báo cáo tại cuộc họp

Cụ thể kết quả giải ngân vốn: Chương trình MTQG xây dựng NTM là 56,3/300,2 tỷ đồng, đạt 18,8%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 0,5/88 tỷ đồng, đạt 0,5%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 46,6/451,2 tỷ đồng, đạt 10,3%.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG. Đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 và cả giai đoạn đến nay cơ bản kịp thời; tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn rất chậm. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ sớm hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện 3 chương trình MTQG, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết có liên quan, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan chủ trì các Chương trình MTQG tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư cho các dự án, bảo đảm đúng quy trình, trình tự phân bổ vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đánh giá thường xuyên, kiểm tra giám sát chặt chẽ để kịp thời đề xuất điều tiết vốn, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực.

Trúc Phương

Tin khác