6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 49 vụ việc tham nhũng
Lượt xem: 1967
Sáng ngày 14/7, lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện một số sở, ngành tỉnh có liên quan dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.
 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 178.863 tỷ đồng, 404 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 148.062 tỷ đồng và 9 ha đất.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, có 187.306 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 216.833 đơn các loại. Kết quả, đã giải quyết 11.064/15.177 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72,9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 4,4 tỷ đồng, 14,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 432,7 tỷ đồng, 20,4 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 25 tổ chức, 307 cá nhân; kiến nghị xử lý 249 người; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 19 vụ, 12 đối tượng.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng đã phát hiện 49 vụ việc tham nhũng với 72 người, có 27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Riêng ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh, đã triển khai 30 cuộc thanh tra hành chính đối với 44 đơn vị được thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 34 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 138 cuộc, ban hành 100 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 0,8 tỷ đồng (đã thu 0,7 tỷ đồng).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản ổn định, việc rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người được thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh đã tiếp 2.663 lượt, với 2.586 vụ việc; tiếp nhận 1.317 đơn, thư trong đó đơn thuộc thẩm quyền 719 đơn; đã giải quyết 623/719 đơn, đạt 86,6%, đạt chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ đề ra là từ 85% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất; khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra; làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; đồng thời, nắm tình hình khiếu kiện của công dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao…

Trúc Phương

 

Tin khác