Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 1852
Sáng ngày 20/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì. Tại điểm cầu Trà Vinh có Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan cùng dự.
 

 

Quang cảnh điểm cầu Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, thi hành án, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Theo báo cáo công tác trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; vẫn còn tình trạng điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; có dự án luật chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm. Còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản.

Ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh Lâm Sáng Tươi đã báo cáo một số kết quả nổi bật của ngành tư pháp tỉnh trong 6 tháng qua. Đồng thời, ông cũng nêu một số khó khăn vướng mắc gặp phải như: việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phối hợp trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan còn gặp nhiều khó khăn, đề xuất có văn bản liên ngành của Trung ương để địa phương dễ thực hiện. Ngoài ra, ông cũng đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý tạo thuận lợi hơn cho luật sư khi tham gia trợ giúp pháp lý…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng qua của ngành tư pháp. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới toàn ngành cần phải tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản QPPL của các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật; chú trọng xử lý, rà soát văn bản QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác, gắn kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù, đưa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực trong ứng xử của các chủ thể trong xã hội.

Quốc Bình

Tin khác