Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh làm việc với các Hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2712
Ngày 25/8, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp để nghe các tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có tổng cộng 439 hội các cấp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, công tác tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo và đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội quần chúng thực hiện đúng theo Điều lệ và theo quy định của pháp luật. Các tổ chức Hội tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tạo niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các tổ chức Hội vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như: sự liên kết, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên, liên tục, có nơi xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp nhưng thiếu sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ của các Hội tuy đạt kết quả cao nhưng chưa đồng đều, nhân sự của Hội thường xuyên thay đổi, nhất là cấp cơ sở, nên gặp khó khăn trong công tác vận động, hỗ trợ.

Tại cuộc họp, một số tổ chức hội đã đề xuất, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy bổ sung biên chế và hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Ngoài ra, một số hội cũng đề nghị Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức các Hội tham gia các lớp đào tạo về chính trị. Riêng Hội Nhà báo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy nâng giải báo chí về “Quê hương Trà Vinh” đã tổ chức hàng năm thành Giải báo chí của tỉnh Trà Vinh với quy mô lớn hơn như trong cụm Bắc sông Hậu hoặc khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chào mừng kỉ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ghi nhận kết quả hoạt động của các Hội trong 8 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chia sẻ về những khó khăn của các Hội trong thời gian qua. Với những kiến nghị, đề xuất của các Hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính rà soát lại các vấn đề mà các Hội kiến nghị, đồng thời xem xét, tham mưu giải pháp hỗ trợ các Hội theo đúng quy định.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường khẳng định, từ đầu năm đến nay, các Hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đề nghị các Hội tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò của Hội trong phản biện, giám sát các vấn đề xã hội.

thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị, trong những tháng cuối năm, các Hội cần tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”.

Đối với đề xuất và kiến nghị của các Hội, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị UBND tỉnh cũng như các ngành liên quan cần rà soát, nghiên cứu lại các công văn, nghị quyết và kế hoạch Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành có liên quan đến vấn đề đề xuất, kiến nghị, để từ đó vận dụng và triển khai các giải pháp giải quyết phù hợp.

Xuân Thảo

Tin khác