Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 2944
Sáng 28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2023 và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 

 

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh

Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình cùng các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch của 3 chương trình cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc.

Ước đến cuối tháng 8/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) trên 16.300 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch.

Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình MTQG, cả nước có 6.022/8.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới; có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình quân đạt 3,4% đạt mục tiêu kế hoạch giao. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2023 giảm 1,1%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 5,62% và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,2%.

Về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG trong thời gian tới: tiếp tục phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG đồng bộ từ Trung ương đến địa phương…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận định: tuy có sự chuyển biến tích cực trong công tác giải ngân thực hiện các chương trình MTQG nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp cần phải trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện các chương trình MTQG, tăng cường hoạt động chỉ đạo điều hành của người đứng đầu; nghiên cứu các văn bản mới để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định còn chưa rõ và chưa phù hợp với thực tiễn triển khai các chương trình MTQG.

Nguyên Chương

Tin khác