Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 2570
Ngày 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 

 

Các cá nhân nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35

 Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo...

5 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 35-NQ/TW sát hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhất là Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; kịp thời định hướng, đấu tranh, phản bác thông tin tuyên truyền xuyên tạc, thông tin sai sự thật về các vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh và một số địa phương trong nước,...

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, kích động gây rối, gây hoang mang dư luận, mất lòng tin của Nhân dân. Các cơ quan nòng cốt tăng cường nghiên cứu phương thức, thủ đoạn mới, cách thức nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch để tuyên truyền rộng rãi.

Nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các lực lượng cộng tác viên trong những năm qua đã theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin có quan điểm sai trái, thù địch; chia sẻ nhiều thông tin chính thống, bài viết chính luận rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành phát huy tối đa trách nhiệm, vai trò, khả năng của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khai thác triệt để những tiện ích của mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền với phương châm “lấy hoa thơm lấn cỏ dại”; lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, thông tin sai, góp phần tạo môi trường mạng trong sạch, lành mạnh trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển tải thông tin, phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các phong trào thi đua hành động cách mạng tại địa phương.

Kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Trà Vinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch.

Minh Anh

 

 

 

Tin khác