Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 2285
Sáng ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh dự hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội. Hội nghị do các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang chủ trì.
 

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác của Chính phủ đã tổng hợp, phân loại thành 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101 của Quốc hội, trong đó có 22 lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể, có các lĩnh vực như: đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397 văn bản, gồm: 60 luật, nghị quyết của Quốc hội; 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 198 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành.

Trao đổi, cho ý kiến tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội và địa phương cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, đề xuất, cho ý kiến đối với các lĩnh vực, nhất là những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc tại các văn bản được chỉ ra.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, nội dung quan trọng nhất của báo cáo là tập trung vào phát hiện bất cập, vướng mắc về hệ thống pháp luật, phân tích, đánh giá và thống nhất những vướng mắc để trên cơ sở đó đề ra giải pháp cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vào những nội dung vướng mắc lớn, liên quan đến hành pháp, những sơ hở của quy định pháp luật dẫn đến hành vi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục rà soát những vướng mắc thuộc thẩm quyền để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, xử lý các nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội khi thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Trúc Phương

Tin khác