English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm signed-01kh-ubnd.pdf