English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, ngành hàng chủ lực của tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 135/UBND-KT
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, ngành hàng chủ lực của tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm signed-135ubnd-kt.pdf
100.pdf