English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 71/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2020
Ngày hiệu lực 15/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số: 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 71qd-ubnd.pdf