English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2020
Ngày hiệu lực 17/01/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-100qð-ubnd.pdf