English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông báo văn bản
Số ký hiệu văn bản 2386/VP-NC
Ngày ban hành 29/11/2019
Ngày hiệu lực 29/11/2019
Trích yếu nội dung Thông báo văn bản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Văn Ba
Tài liệu đính kèm signed-2386vp-nc.pdf