English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1881/QĐ-TTg 20/11/2020 Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 Tải về
105/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non Tải về
1321/QĐ-TTg 31/08/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
34/CT-TTg 28/08/2020 Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục Tải về
115/NQ-CP 06/08/2020 Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải về
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải về
24/CT-TTg 28/05/2020 Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới Tải về
370/QĐ-UBND 03/03/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định Về việc Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến 31/12/2019 Tải về
10/UBND-NN 02/01/2020 Công văn V/v thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
4911/UBND-THNV 27/12/2019 Công văn V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyên được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia Tải về
442/TB-VPCP 26/12/2019 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Tải về
33/CT-TTg 19/12/2019 Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
1696/TTg-KGVX 17/12/2019 Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020 Tải về
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống câu trồng và canh tác Tải về
86/2019/TT-BTC 03/12/2019 Thông tư số: 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thêu, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý Tải về
74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Nghị định số: 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Tải về
74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Nghị định số: 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Tải về
18/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định số: 18/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123