English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1299/VP-CNXD 10/06/2021 Thông báo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1282/VP-CNXD 09/06/2021 Thông báo Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1174/VP-NC 02/06/2021 V/v tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
1024/VP-KGVX 17/05/2021 V/v tuyên truyền, vận động thân nhân di dời mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Tải về
625/VP-CNXD 30/03/2021 V/v thông báo Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
525/VP-CNXD 18/03/2021 Thông báo Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Tải về
513/VP-CNXD 17/03/2021 Thông báo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
420/VP-NC 08/03/2021 V/v thông báo Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Tải về
397/VP-CNXD 04/03/2021 Thông báo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
15/TB-VP 25/02/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 Tải về
220/VP-CNXD 02/02/2021 Thông báo Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
08/TB-VP 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 Tải về
59/VP-CNXD 11/01/2021 Thông báo Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
60/VP-CNXD 11/01/2021 Thông báo Quyết định số 3871/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
167/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 Tải về
2936/VP-NN 30/12/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
2937/VP-NN 30/12/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
2875/VP-NN 24/12/2020 Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
2806/VP-KGVX 17/12/2020 Phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Tải về
12