English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 201
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
372/BC-UBND 14/12/2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 Tải về
71/BC-VP 27/04/2020 Báo cáo tuần từ ngày 17/4/2020 đến ngày 23/4/2020 Tải về
72/BC-VP 27/04/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 25/4/2020) Tải về
70/BC-VP 22/04/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 22/4/2020) Tải về
67/BC-VP 20/04/2020 Báo cáo tuần từ ngày 10/4/2020 đến ngày 16/4/2020 Tải về
66/BC-VP 20/04/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 17/4/2020) Tải về
56/BC-VP 13/04/2020 Báo cáo tuần từ ngày 03/4/2020-09/4/2020 Tải về
42/BC-BCĐ 13/04/2020 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
52/BC-VP 06/04/2020 Báo cáo tuần từ ngày 27/3/2020 đến 02/4/2020 Tải về
69/BC-UBND 06/04/2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; một số nhiệm vụ, giải pháp quý II/2020 Tải về
51/BC-VP 01/04/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 31/3/2020) Tải về
50/BC-VP 30/03/2020 Báo cáo tuần từ ngày 20/03/2020-26/03/2020 Tải về
60/BC-UBND 27/03/2020 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/BC-VP 23/03/2020 Báo cáo tuần từ ngày 13/3/2020 đến ngày 19/3/2020 Tải về
42/BC-VP 19/03/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 18/3/2020) Tải về
38/BC-VP 16/03/2020 Báo cáo tuần từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/3/2020 Tải về
43/BC-UBND 13/03/2020 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
39/BC-UBND 10/03/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2020 (Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020) Tải về
39/BC-UBND 10/03/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2020 (Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020) Tải về
34/BC-VP 10/03/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 10/3/2020) Tải về
12345678910...