English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3397/UBND-CNXD 25/08/2020 Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Số: 3182/UBND-NN 13/08/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tải về
1716/UBND-KGVX 08/05/2020 Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
1612/UBND-KGVX 29/04/2020 Tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 Tải về
70/BC-VP 22/04/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 22/4/2020) Tải về
34/BC-VP 10/03/2020 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 10/3/2020) Tải về
522/UBND-NN 21/02/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tải về
08/KH-BCĐ 03/02/2020 Kế hoạch số: 08/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 Tải về
167/QĐ-UBND 22/01/2020 Phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh Tải về
212/UBND-THNV 20/01/2020 Thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 Tải về
100/QĐ-UBND 17/01/2020 Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Tải về
100/QĐ-UBND 17/01/2020 Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Tải về
71/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định số: 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/KH-UBND 13/01/2020 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
135/UBND-KT 13/01/2020 Kế hoạch xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, ngành hàng chủ lực của tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 Tải về
01/KH-BCĐ 08/01/2020 Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/KH-BCĐ 08/01/2020 Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
87/KH-UBND 31/12/2019 Kế hoạch Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
19/2019/TT-BTTTT 25/12/2019 Quy hoạch băng tần 694-860 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Tải về
2386/VP-NC 29/11/2019 Thông báo văn bản Tải về
12