English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 221
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/KH-UBND 07/06/2021 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
36/KH-UBND 05/05/2021 Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) bằng ngôn ngữ Việt - Nhật Tải về
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
110/KH-STP 19/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
08/KH-BCĐ 03/03/2021 Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 Tải về
10/KH-UBND 03/02/2021 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
08/KH-BATGT 21/01/2021 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 Tải về
05/KH-UBND 20/01/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tải về
12345678910...