English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/2023/NĐ-CP 17/11/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Tải về
79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng Tải về
77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 Nghị định Về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tải về
73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung Tải về
72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Tải về
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 Tải về
67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Nghị định Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tải về
65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Tải về
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Tải về
06/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang