English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2023/TT-BCT 14/11/2023 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Tải về
65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Tải về
18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
63/2023/TT-BTC 16/10/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến Tải về
09/2023/TT-BXD 16/10/2023 Thông tư Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Tải về
20/2023/TT-BKHCN 12/10/2023 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tải về
61/2023/TT-BTC 28/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tải về
19/2023/TT-BKHCN 20/09/2023 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Tải về
06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị Tải về
60/2023/TT-BTC 07/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang