Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 30/2022/UBTVQH15
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản về thuế bảo vệ môi trường
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về