Luật Giá
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 16/2023/QH15
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 01/07/2024
Trích yếu nội dung Luật Giá
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về