Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 10/2022/QH15
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về