Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh triển khai kế hoạch hỗ trợ huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyên đề hỗ trợ huyện Cầu Ngang xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022. Dự họp có bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy huyện Cầu Ngang, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện Cầu Ngang.