Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Cầu Ngang, từ nguồn vốn  80 tỷ đồng được tỉnh phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay huyện đã giải ngân được 46,5 tỷ đồng, đạt 58%. Trong này, huyện quản lý 68 tỷ 520 triệu đồng, đã giải ngân được 37 tỷ 726 triệu đồng, tỷ lệ 55,1%, đầu tư 16 công trình, có 12 công trình đang thi công, 01 công trình đang lập hồ sơ quyết toán, còn lại 03 công trình đang hoàn tất thủ tục để triển khai thi công. Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã thi công được 45% kế hoạch; Khu sinh hoạt văn hóa thể thao đã thi công được 15%; Quảng trường huyện đã thi công được 35%... Bên cạnh đó, huyện bổ sung ngân sách cho 07 xã Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn, Trường Thọ, Nhị Trường, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Kim Hòa 11 tỷ 480 triệu đồng, đã giải ngân được 8 tỷ 707 triệu đồng tỷ lệ 75,8%, đầu tư 20 công trình, có 15 công trình đã hoàn thành, 03 công trình đang thi công, 02 công trình đang hoàn tất thủ tục để triển khai thi công. 

Theo chỉ đạo của UBND huyện, từ nay đến cuối năm 2022 các ngành chức năng, các xã  đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đình Cảnh

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 123
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 25,432
  • Tất cả: 3,295,704