Cầu Ngang tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Huyện ủy

Chiều ngày 01/8/2022, Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt quy định của Trung ương, các quy định, kế hoạch của Huyện ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ ngành huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và phó các ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra. Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo các ngành Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Các quy định, kế hoạch của  Ban Thường vụ Huyện ủy như: Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 20/7/2022 về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐ/HU, ngày 15/7/2022 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 08-QĐ/HU, ngày 29/7/2022 về luân chuyển cán bộ; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 29/7/2022 về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh đây là các quy định, kế hoạch quan trọng, do đó yêu cầu các đồng chí cần quán triệt nghiêm túc, trên cơ sở đó chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ theo quy định, kế hoạch đề ra. Nhất là Quy định số 69 của Trung ương, công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có những điểm mới so với trước đây, phù hợp với các quy định hiện hành về vấn đề nêu gương cán bộ, cũng như thực hiện cụ thể hóa các quy định về thực hiện Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng. Các quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển cán bộ, về từ chức, đây là những quy định cần tổ chức triển khai thực hiện tốt. Riêng kế hoạch số 80, đây là kế hoạch phải quán triệt phổ biến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Huyện ủy yêu cầu các ngành đoàn thể, Đảng ủy các xã - thị trấn và các ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, phổ biến nội dung này. Trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định, kế hoạch có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy để trao đổi thực hiện. Huyện ủy giao các ban đảng: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện các quy định, kế hoạch của Trung ương, Huyện ủy. Trong quá trình kiểm tra, đơn vị nào thực hiện chưa tốt báo cáo Thường trực Huyện ủy để có hướng uốn nắn chấn chỉnh kịp thời. Sau hội nghị này, đề nghị các chi đảng bộ tổ chức triển khai, quán triệt ở cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở các quy định của Trung ương, của Huyện ủy.

Hà Quỳnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 118
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 25,511
  • Tất cả: 3,295,783