Dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cầu Ngang (Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cầu Ngang)

C%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20n%C4%83m%202021.pdf
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1530
  • Trong tuần: 22,838
  • Tất cả: 3,285,564