Giải pháp và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, với quyết tâm đó, những năm qua, huyện Cầu Ngang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai thực hiện thành công huyện NTM. Có được kết quả trên, huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh nghiệm trong chỉ đạo XDNTM gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.
anh tin bai

Điều tra viên xã Mỹ Long Bắc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở ấp Bến Đáp B.

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang cho biết: trong quá trình thực hiện xây dựng huyện NTM, huyện đã rút ra được bài học kinh nghiệm: Một là, để xây dựng thành công NTM phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở các cấp. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ XDNTM.

Hai là, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu và nội dung XDNTM; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phải làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể trong XDNTM, chương trình mới thành công.

Ba là, trong chỉ đạo XDNTM, phải bám sát định hướng XDNTM của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, ấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; khích lệ, động viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp XDNTM.

Bốn là, tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh; lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong XDNTM phải đảm bảo thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, huyện tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM với tổng vốn phân bổ gần 7,6 tỷ đồng, đến nay huyện đã giải ngân gần 04 tỷ đồng, đạt 52,4%. Hiện huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 03 xã NTM nâng cao; 02 thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh; 90/90 ấp NTM, đạt tỷ lệ 100%, có 07 ấp NTM kiểu mẫu, đạt 7,7%; có 31.022/33.023 gia đình đạt chuẩn văn hóa - NTM, đạt 93,9%; tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn NTM năm 2022 theo Quyết định số 625/QĐ-TTg, ngày 02/6/2023. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã NTM, NTM nâng cao đã được công nhận; các xã hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận NTM nâng cao (Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Hòa) và xã NTM kiểu mẫu (xã Mỹ Long Bắc). 

Theo đồng chí Phương Thị Thúy Hảo, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Bắc: để đạt chuẩn xã NTM mới kiểu mẫu trong năm 2023, Mỹ Long Bắc xác định việc nâng chất xã NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng, trong quá trình thực hiện nâng chất 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, nhất là tiêu chí 11 về hộ nghèo và tiêu chí 14 về y tế. Từ đó, đề ra những chỉ tiêu cụ thể, bám sát tình hình thực tế của từng địa bàn; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tạo sự đồng nhất và thu hút sự tham gia của người dân vào XDNTM. Song song đó, xã vận động Nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa kiểng, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên địa bàn 06 ấp, có 7.079 lượt người tham gia. Đến thời điểm hiện tại, xã tự đánh giá hoàn thành nâng chất đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đạt 100%. Tổng kinh phí nâng chất 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trên 09 tỷ đồng. Về xây dựng NTM kiểu mẫu, xã tự đánh giá đạt 04/04 tiêu chí chung: mô hình ấp thông minh, sản xuất, cảnh quan môi trường, chuyển đổi số và đạt tiêu chí lựa chọn (giáo dục).

Thông qua phong trào vận động của Mặt trận, đoàn thể trên các lĩnh vực, giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn vay, giảm nghèo, hoạt động từ thiện, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm,… là những yếu tố góp phần quan trọng trong việc XDNTM. Trong năm, các ngành đoàn thể xã phối hợp vận động xã hội hóa tặng 3.083 phần quà và khám bệnh miễn phí cho người dân trong xã với số tiền và hiện vật trên 905 triệu đồng. Đến nay, qua điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn xã năm 2023, kết quả có 42 hộ nghèo không khả năng lao động; có 07 hộ thoát nghèo, 32 hộ tái nghèo, phát sinh 10 hộ nghèo mới, 41 hộ cận nghèo, 684 hộ trung bình, 1.490 hộ khá, 70 hộ giàu. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% trên tổng số hộ, đạt 103,62% so kế hoạch. Tạo việc làm mới 284 lao động, đạt 137,2% kế hoạch, có 22 lao động làm việc nước ngoài đạt 314,3% kế hoạch, lao động qua đào tạo so tổng số lao động có việc làm chiếm 83,14%, đạt 124,8% kế hoạch; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 90,5% so kế hoạch, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 112% kế hoạch (290/259 người).

Theo đồng chí Thạch Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang, công tác phối hợp chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, NTM tuy có quan tâm thực hiện, nhưng tiêu chí xã văn hóa, NTM chất lượng chậm được nâng lên. Các hoạt động đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số xã còn nhiều khó khăn. Trên nền tảng của bài học kinh nghiệm qua 12 năm xây dựng huyện NTM, huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu đặt ra. Phấn đấu đến năm 2025 huyện có 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo giữ vững và nâng chất các kết quả đạt được; trong đó trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP… để đạt mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm nghèo bền vững./.

Bài, ảnh: Thanh Nguyên
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1100
  • Trong tuần: 5 338
  • Tất cả: 3775142
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email:caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner