Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Rừng ngập mặn ven biển ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang

Theo đó, kế hoạch tổ chức các hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển đảo cho cộng đồng; tạo điều kiện và quyền hợp pháp cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, biển đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới trong tháng 6 năm 2021 nhằm tăng hiệu quả truyền thông, tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng.

Để tổ chức tốt các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Cầu Ngang và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36-NQ/TW. Thông tin, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến biển, đảo theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo…

Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh sẽ treo 280 băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Quang Minh
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 16,000
  • Tất cả: 1,331,869