Kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quản lý với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Theo kế hoạch, hàng năm biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ tập huấn, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới biển; tham gia tập huấn toàn quốc (chuyên sâu) và tập huấn trong Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về biên phòng, nền biên phòng toàn dân, chức năng, nhiệm vụ, kết quả các lĩnh vực công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; kết hợp với thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về biên phòng, thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam vào quý III năm 2023.

Quang Minh

1 2 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 142
  • Hôm nay: 4401
  • Trong tuần: 20,616
  • Tất cả: 2,362,357