Quyết tâm tạo đột phá trong năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2023 là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, giữ vững nâng chất tiêu chí huyện nông thôn mới. Đảng bộ huyện Cầu Ngang đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm chính trị cao đã phát huy cao độ sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó năm 2023 huyện cơ bản đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
anh tin bai

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ. Đ/c Ngô Chí Cường, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Đ/c Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

 

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước tính khoảng 22.095 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 12,52% so năm 2022; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,44 triệu đồng/người/năm, đạt 100,78% nghị quyết, tăng 15,84% so năm 2022; tổng thu ngân sách ước đạt 932,527 tỷ đồng, đạt 131,86% dự toán. Đưa 231/118 lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài, đạt 195,76% NQ và cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,13% tổng số hộ, giảm 0,91% so với năm 2022; các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; công tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được chú trọng; chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách người có công được quan tâm. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao; đang hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Mỹ Long Bắc); tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây; Khu liên hợp sản xuất, chế biến thực phẩm trồng trọt Mỹ Long Bắc. Công tác nội chính, công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

anh tin bai

Đ/c Thạch Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy

Bước sang năm 2024, với những thời cơ và thách thức đan xen, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề tập trung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy đã đề ra 29 chỉ tiêu trọng tâm, nhằm quyết tâm tạo đột phá. Thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo bước đột phá trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương, tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện tái cơ cấu tổng thể kinh tế của huyện gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, vận dụng đúng đắn và sáng tạo các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch và điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiến hành khảo sát quy hoạch lại các vùng nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây; Khu liên hợp sản xuất, chế biến, thực nghiệm trồng trọt tại xã Mỹ Long Bắc. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại và giải quyết thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; phát triển các loại hình doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động; du lịch sinh thái ven biển.
Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng thêm 1 xã nông thôn mới nâng cao (Mỹ Hòa), 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Mỹ Long Nam) và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (Thuận Hòa). Hoàn thành quy hoạch chung thị trấn Cầu Ngang (mở rộng) huyện Cầu Ngang đến năm 2040; tăng cường huy động các nguồn lực, sắp xếp ưu tiên đầu tư để nâng chất các tiêu chí đô thị loại V đối với 2 thị trấn, tạo tiền đề để xây dựng thị trấn Cầu Ngang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025; đặc biệt là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện phát triển dự án du lịch biển cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số trên địa bàn huyện. Triển khai mô hình “Đẩy mạnh việc chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân bằng hình thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại Trung tâm hành chính công huyện; triển khai thí điểm mô hình “Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ số thiết yếu” ở ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa và ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng chất lượng y tế, nhất là tuyến cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên người. Huy động các nguồn lực, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo tổ chức Tết quân dân nhân dịp lễ Sene Đolta năm 2024 tại xã Nhị Trường. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình" và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy. Xây dựng lực lượng Quân sự và Công an trên địa bàn huyện thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề học tập năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”; mô hình “Phát huy tài dân - sức dân, lợi cho dân” và mô hình Chi bộ “4 tốt”, đảng bộ “bốn tốt” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới, Huyện ủy mong rằng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy đề ra, tạo dấu ấn năm bản lề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đ/c Thạch Thị Thu Hà - TUV, Bí thư Huyện ủy
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1779
  • Trong tuần: 26 404
  • Tất cả: 3615793
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner