UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật nhất là hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh; công tác giảm nghèo; tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cộng đồng dân cư; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ...

Ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; các chính sách về dân tộc, tôn giáo được cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm thực hiện tốt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; khối đại đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân tiếp tục được phát huy; các chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM được đông đảo quần chúng tham gia hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tại hội nghị (lần thứ 10) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đầu tháng 7/2022, ông Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, đạt được một số kết quả nổi bật như tuyên truyền vận động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội UBMTTQ Việt Nam các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tổng số tiền 505 triệu đồng. Đồng thời MTTQ các cấp đã phối hợp vận các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh,…đã vận động hỗ trợ trên  27.193 suất quà, tổng trị giá hơn 7,2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện tốt kế hoạch vận động chăm lo cho người nghèo tết nguyên đán hàng năm, trong đó phối hợp cùng các tổ chức thành viên, vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ trên 20.747 phần quà, tổng giá trị trên 8,6 tỷ đồng tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Đồng thời từ nguồn người nghèo và quỹ an sinh xã hội của huyện đã xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết từ cho hộ nghèo, tổng trị giá 290 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 34 căn nhà số tiền 850 triệu đồng, góp phần giúp người nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 345 triệu đồng. Phối hợp Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Cầu Ngang tại TP Hồ Chí Minh tổ chức 02 chuyến xe nghĩa tình đưa hàng hoá cứu trợ cho người dân lao động quê hương Cầu Ngang gặp khó khăn đang ở lại vùng dịch TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tổng giá trị hàng hoá trên 470 triệu đồng. Bên cạnh đó UBMTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM, đô thị văn minh. Đến nay, huyện có 13/13 xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được nâng lên. Công tác đối ngoại nhân dân; giám sát ,phản biện xã hội đạt kết quả tích cực... 

Đánh giá cao kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ của UBMTTQVN huyện Cầu Ngang, ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu thời gian tới UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng huyện nông thôn mới. Biểu dương những kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ của UBMTTQVN huyện Cầu Ngang khóa IX, ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động, tập hợp quần chúng nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đặc biệt từ đây tới cuối năm tăng cường mở các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"....; vận động  “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày truyền thông MTTQ Việt Nam (18/11) hàng năm; tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập làm theo Bác, mô hình thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, Cầu Ngang là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer, có nhiều tôn giáo và một bộ phận không nhỏ gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài, do đó MTTQ và các tổ chức thành viên cần quan tâm đến việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, chú trọng giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1434
  • Trong tuần: 36,351
  • Tất cả: 3,342,960