Kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án trang bị sách cho cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/HU ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang về giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2021 (toàn khóa) về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đề án trang bị sách cho cơ sở. Tổ giám sát đã tiến hành giám sát được 13 cuộc ở Đảng bộ các xã, thị trấn. 

Nhìn chung qua công tác giám sát, Tổ giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện kết luận, trọng tâm là Chuyên đề năm 2021 có những ưu điểm sau: Công tác triển khai, tuyên truyền học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập được các đảng bộ tổ chức đúng thời gian; việc tổ chức xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa thực hiện được các đơn vị tập trung chỉ đạo đảm bảo nội dung và theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc bổ sung thực hiện chuẩn mực đạo đức và treo các khẩu hiệu hành động và chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu được các chi bộ triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo nội dung theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Việc lựa chọn, nhân rộng mô hình hay, cách làm tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được một số đảng bộ triển khai thực hiện tương đối hiệu quả, đặc biệt là xuất hiện nhiều mô hình mới, nổi bật và không trùng với mô hình dân vận khéo… 

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ xã Nhị Trường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế vẫn còn một số đảng bộ triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị có mặt còn hạn chế như: Một số đảng bộ và chi bộ trực thuộc vẫn còn thiếu các kế hoạch trọng tâm; thiếu quan tâm chỉ đạo sâu sát cho các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nội dung đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ. Việc treo các khẩu hiệu; bổ sung chuẩn mực đạo đức ở một số đảng bộ chưa thực hiện tốt, vẫn còn nội dung thực hiện theo chuẩn mực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thậm chí có nơi đã không còn treo bảng chuẩn mực đạo đức, hoặc bảng không còn nhìn thấy chữ do thời gian lâu đã phai màu, mất chữ, nhưng đảng bộ chưa kịp khắc phục, sửa chữa. Đặc biệt, việc tiếp tục triển khai thực hiện mô hình 5S “Sàn lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng” do Tỉnh ủy phát động, ở một số Đảng bộ thực hiện chưa tốt, chỉ còn treo duy nhất 1 bảng, không đúng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch học tập gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” ở một số đảng bộ thiếu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, vì vậy có nhiều cam kết còn tình trạng sao chép; một số cam kết viết không đúng theo nội dung hướng dẫn của trên, đa số thiếu nội dung gắn chức trách nhiệm vụ được giao và không nêu hạn chế, khuyết điểm của năm trước để từ đó đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm trong năm 2022 hoặc ngược lại. Đối với việc triển khai cho đoàn viên, hội viên đăng ký, đa số các ngành đoàn thể chỉ đạo không đúng mẫu và chưa đầy đủ so với quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc lựa chọn, nhân rộng mô hình hay, cách làm tiêu biểu, tuy có được sự quan tâm chỉ đạo nhưng hiện mô hình ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn vẫn còn rất ít, một số chi bộ triển khai thực hiện lại những mô hình cũ của những năm trước và không còn hiệu quả; thiếu quan tâm lựa chọn, rà soát và sàng lọc các mô hình không còn phù hợp, hiệu quả để loại bỏ và chỉ đạo xây dựng lại mô hình mới; một số đảng bộ chưa chỉ đạo phân theo từng nhóm mô hình, nhiều mô hình còn trùng với mô hình dân vận khéo. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm tiêu biểu của tập thể, cá nhân chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo do địa phương tạo lập; việc mời đảng viên của đảng bộ tham gia vào trang Fanpage của huyện với tên gọi “Cầu Ngang - Đồng Khởi” các đảng bộ cũng chưa quan tâm thực hiện tốt. 

Đối với việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho xã, thị trấn, nhìn chung các đảng ủy có quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị đều có chung những hạn chế như: Một số cấp ủy thiếu quan tâm việc thực hiện đề án cho cơ sở, thiếu thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện, cán bộ quản lý không có sổ ghi chép cụ thể việc cho mượn sách nên để sách thất lạc khá nhiều; đa số vị trí để sách không thuận tiện cho người dân tìm đọc như để trong phòng làm việc chung của ngành đoàn thể, văn phòng đảng ủy hoặc hội trường… nên số lượt bạn đọc còn rất hạn chế; một số nơi không thường xuyên vệ sinh tủ sách nên có nhiều tủ sách bụi bẩn bám khá nhiều; nhiều tủ sách bố trí sách không ngăn nắp, trật tự làm cho người đọc rất khó tìm sách; hầu hết các đảng ủy đều không bổ sung thêm sách lý luận chính trị và sách học tập làm theo Bác.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế nêu trên, trong quá trình giám sát, Tổ giám sát đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp để các đảng bộ phát huy những kết quả đạt được và sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn chỉnh báo cáo, các đảng bộ gửi về Tổ giám sát để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, đồng thời làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ cho những cuộc kiểm tra của tỉnh, huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Đề án trang bị sách cho cơ sở trong thời gian tới.

Phú Lũy
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1583
  • Trong tuần: 36,500
  • Tất cả: 3,343,109