Các xã chủ động rà soát, đối chiếu từng tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 17/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Cầu Ngang tổ chức hội nghị cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện, lãnh đạo các Trường THPT và Chủ tịch UBND các xã - thị trấn để nghe báo cáo tình hình thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện, đến nay huyện Cầu Ngang có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (03 xã được công nhận giai đoạn 2011-2015 và 10 xã được công nhận giai đoạn 2016-2020). Qua tự rà soát của các xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, có 02 xã Vinh Kim và Hiệp Mỹ Đông đảm bảo 19/19 tiêu chí; các xã còn lại chỉ đạt từ 15-18 tiêu chí. Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 huyện tự đánh giá đạt 7/9 tiêu chí, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 và tiêu chí số 6, nguyên nhân chưa đạt: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chưa đạt chuẩn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chưa đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1; chưa thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp. Đến nay, nâng được 01 nội dung về giáo dục ở tiêu chí số 5 (có 3/4 trường, đạt tỷ lệ 75% trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1). Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo huyện triển khai kế hoạch chi tiết hỗ trợ các xã nâng chất tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022, với mục tiêu tổ chức rà soát và triển khai thực hiện đảm bảo có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao vai trò tham mưu tích cực, kịp thời, đảm bảo tính chặt chẽ của văn phòng BCĐ huyện. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo huyện, các ngành có liên quan trên cơ sở kế hoạch của BCĐ huyện thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các xã - thị trấn rà soát, đánh giá lại mức độ, có giải pháp tổ chức thực hiện tốt đối với các tiêu chí còn yếu. Các xã - thị trấn tập trung rà soát các thiết chế nhà văn hóa, có phương án đề nghị nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đảm bảo tỷ lệ theo bộ tiêu chí mới. Riêng 02 xã Vinh Kim và Hiệp Mỹ Đông tiếp tục rà soát lại các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để có cơ sở kiến nghị, đề xuất BCĐ huyện tiếp tục hỗ trợ, đầu tư kịp thời.

Trung Kiên
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 14,412
  • Tất cả: 1,710,812