Cầu Ngang triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024
Ngày 23/01, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
anh tin bai
Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, Huyện ủy Cầu Ngang chỉ đạo ban hành 49 văn bản quy định, Hướng dẫn, quy chế và báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt việc đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 4842-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đánh giá, nhận diện trong năm không có đảng viên có biểu hiện suy thoái mới phát sinh. Thực hiện hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 06 ( khóa XII) và các Đề án, kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đảm bảo đúng mục tiêu và hiệu quả theo Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị. Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt yêu cầu. Quyết định phân công 45 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng- an ninh. Trong năm, kết nạp mới 146 đảng viên, đạt 100,7% Nghị quyết. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy, cá nhân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Huyện ủy Cầu Ngang đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

anh tin bai

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới tiếp tục xem công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ của Huyện ủy, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế từng địa phương, cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các văn bản có liên quan về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên; nâng cao công tác tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. Tăng cương công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Biểu dương kịp thời những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tạo động lực, nhân tố tích cực góp phần xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh. 

Dịp này, Huyện ủy trao tặng giấy khen cho 09 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Tin, ảnh: Bảo Lộc
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1817
  • Trong tuần: 26 442
  • Tất cả: 3615831
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner