Cầu Ngang nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024
Năm 2023, với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cầu Ngang đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
anh tin bai
Bí thư Huyện ủy Thạch Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy

 

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2023, tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật như: Giá trị sản xuất ước tính khoảng 22.095 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 12,52% so năm 2022, đạt 100,2% NQ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 5.803 tỷ đồng, đạt 100,28% kế hoạch, tăng 6,3% so năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,44 triệu đồng/người/năm, đạt 100,78% NQ, tăng 15,84% so năm 2022. Phát triển doanh nghiệp vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (đạt 110% NQ). Thu ngân sách trong dự toán vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có sự tiến bộ. Đưa 231/118 lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài, đạt 195,76% NQ và cao nhất từ trước đến nay; triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,91% so với năm 2022, đạt 102,2% NQ (tỷ lệ giảm nghèo trong vùng dân tộc khmer giảm 1,79% so năm 2022, đạt 110,5%NQ); đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Về xây dựng nông thôn mới, đang hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định công nhận thêm 03 xã nông thôn mới nâng cao (Vinh Kim, Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Tây) và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Mỹ Long Bắc); tiếp tục giữ vững và nâng chất tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác nội chính, công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng chất, phát triển đảng vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện và cấp cơ sở, đưa 03 thí sinh dự hội thi cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải nhất và 01 giải khuyến khích.

Theo đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đạt được những kết quả trên là nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa sát hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện; có tập trung, dồn sức cho những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, địa phương. Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thống nhất đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Cụ thể: Có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).Có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 146 đảng viên mới. Tập trung củng cố, nâng chất, tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội - nghề nghiệp đạt 85% trở lên dân số trong độ tuổi. Giá trị sản xuất tăng 12,5% so với năm 2023. Thu ngân sách trong dự toán 53,48 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 81,55 triệu/người/năm. Phát triển mới 40 doanh nghiệp. Xây dựng 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo 87%. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi: Tiểu học 100%; THCS đạt 99%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,93%. Có 21,21 giường bệnh/1 vạn dân; 7,75 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,98%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 27,06% tổng số lao động, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 12,5%. Tạo việc làm mới 2.850 lao động; đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 118 lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 75,96% so tổng số lao động có việc làm (tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37,8%). Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 0,57% (vùng dân tộc Khmer giảm 0,79%). Tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,71% (trong đó, hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn 99,44%). Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100%, khu vực nông thôn 73,3%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 100%. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Có trên 90% xã, thị trấn; 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Củng cố và giữ vững 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 đề ra, Bí thư Huyện ủy Thạch Thị Thu Hà đề nghị: Một là: Các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác triển khai, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và tuyên truyền, phổ biến ra quần chúng nhân dân về những kết quả đạt được trong năm 2023 và Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy để cán cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phấn khởi với những kết quả đạt được của năm 2023, cũng như nắm vững các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết năm 2024 đã đề ra, nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Hai là: Từng cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu xây dựng cho mình chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy đề ra. Tập trung thực hiện việc chỉnh trang, vệ sinh cảnh quan môi trường; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức và tội phạm có tính chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao; kiềm chế tai nạn giao thông. Ba là: Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong từng nhiệm vụ. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực để góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động có hiệu quả sự tham gia, đóng góp của nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương cần có sự tham gia của người dân như xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh...; phát huy ý chí vượt khó, vươn lên thoát nghèo của người dân để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững hơn; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “huy động tài dân, sức dân - lợi cho dân”. Huy động tất cả các nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ, thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với 08 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện tốt phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán”, đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết. Bốn là: Quan tâm, tăng cường công tác phối, kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các ngành huyện và ngành huyện với các xã, thị trấn trong giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của huyện và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định - đây là một trong những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Năm là: Nắm chặt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt 05 nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy tốt vai trò của tập thể gắn với trách nhiệm nêu gương của cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương, đơn vị và vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội thi đua“Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo chất lượng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Phát động phong trào thi đua rộng rãi để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết, rút kinh nghiệm; biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, góp ý phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm chưa tốt, thiếu quyết tâm, đùn đẩy trách nhiệm, có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 là rất nặng nề, là năm bản lề tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy đề ra, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới./.

 
Bài, ảnh: Trung Kiên
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 2473
  • Trong tuần: 24 588
  • Tất cả: 3595299
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner